SLOVGAST a.s. zabezpečuje distribúciu vyrobeného jedla pre svojich klientov vo vlastných automobiloch, ktoré sú na túto činnosť hygienicky prispôsobené. Jedlá sa prepravujú v gastronádobách a izotermických boxoch určených na prepravu, kde sa udržuje výdajná teplota jedla.

Dopravu zabezpečujeme denne od 7:00 do 13:00 hod. V prípade potreby sme ochotní riešiť aj individuálne potreby našich zákazníkov, napr. výrobu podľa vlastných receptúr. V našej ponuke nájdete aj ponuku „zdravých“ FIT jedál. Všetky jedlá sú vyrobené zo slovenských surovín, napr. na Žitnom ostrove nakupujeme mäso, mlieko, zeleninu a ovocie.

Cookies