Neviete, kedy budete mať čas na obed? Čaká Vás nejaké stretnutie, nočná zmena alebo iná udalosť, ktorá Vám neumožňuje ísť na obed v štandardnom čase? Toto všetko vyrieši chladená balená strava.

Vyrobené hotové jedlo sa bezprostredne po príprave balí do jednorazových obalov, ktoré sú hermeticky uzavreté. Hotové jedlo je schladené na 2°C.

Zdravotnú nezávadnosť chladenej balenej stravy si stravník po odobratí zabezpečí skladovaním pri 2°C až 6°C.

 

Cookies